Διεύθυνση:
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 105-107
Αθήνα
11521
Τηλέφωνο:
+30 210 3848384
Φαξ:
+30 210 3848306